Vervolgonderwijs

Afhankelijk van het afgeronde niveau, zijn er verschillende mogelijkheden voor vervolgonderwijs.

Doorstromen vanuit vmbo

Na het vmbo kun je doorstromen naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo). Hier leer je een beroep en daarna kun je aan het werk of doorstromen naar het Hoger Beroepsonderwijs (hbo).

Met een vmbo gt of tl-diploma én een extra vak kun je doorstromen naar de havo. Precies weten hoe dit zit? Lees dan de toelatingsvoorwaarden.

Doorstromen vanuit havo

Als je leerling bent op de havo, dan kun je na het behalen van je diploma doorstromen naar het hbo, mbo of het vwo. Met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo kun je ook naar het mbo.

Doorstromen vanuit vwo

Heb je je vwo-diploma behaald, dan kun je studeren op het hbo of aan de universiteit.

Advies van decaan

De decaan is deskundig op het gebied van school- en beroepskeuze en de keuze van vakken en examenpakketten. De decaan is actief in de leerjaren waarin deze keuzes aan de orde zijn. De decaan werkt met de leerlingen een voorlichtingsprogramma door, dat erop gericht is de leerlingen een bewuste keuze te laten maken. Ook ouder(s)/verzorger(s) worden bij dit keuzeprogramma betrokken.