Anti-pest coördinator

Wij van RSG Simon Vestdijk Scholengemeenschap vinden een veilige en fijne school heel belangrijk voor ieder kind. Wij zorgen hier dan ook met zijn allen voor: leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en ouders. Bij ons is de Anti-pest coördinator Jeanette Brouwer, zij zorgt er met iedereen voor dat er aandacht is voor ieder kind, normen en waarden, fatsoen en respect voor elkaar. Zij geeft in de brugklassen een zogenaamde anti-pestles, een interactieve les waarin er aandacht is voor alles omtrent pesten. Zo weten de kinderen direct bij wie ze o.a. terecht kunnen. We kunnen en moeten met zijn allen pesten stoppen.

Klik HIER voor het anti-pestprotocol.

Mevrouw Brouwer is bereikbaar via telefoonnummer: 0517-432914 of via e-mail: jbrouwerroersma@vestdijk.nl