Anti-pest coördinator

Een veilige en fijne school is heel belangrijk voor ieder kind. Wij zorgen hier dan ook met zijn allen voor: leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en ouders. Beide locaties hebben een anti-pest coördinator. Zij zorgen er met iedereen voor dat er aandacht is voor ieder kind, normen en waarden, fatsoen en respect voor elkaar. Er worden in de brugklassen anti-pestlessen gegeven. Dit is een interactieve les waarin er aandacht is voor alles omtrent pesten.

Klik HIER voor het anti-pestprotocol.

Contact opnemen met de anti-pestcoördinator?

Harlingen: mevrouw Brouwer is bereikbaar via jbrouwerroersma@vestdijk.nl

Franeker: mevrouw Gerritsma-Ottens is bereikbaar via lgerritsmaottens@vestdijk.nl

Vertrouwenspersonen Harlingen:
Mw. C. Blok cblok@vestdijk.nl
Dhr. J. Bruinsma jbruinsma@vestdijk.nl

Vertrouwenspersoon Franeker:
Mw. M. Reijmer (mreijmer@vestdijk.nl)

Vertrouwenspersoon extern:
Dr. J.W. Huisman
Achlumerdijk 2a
8862 AJ  HARLINGEN
tel. (0517) 41 24 25
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur