Kwaliteitszorg en resultaten

Scholing

De school vindt een kwalitatief goed onderwijsteam van het grootste belang en de daarvoor noodzakelijke scholing en begeleiding van haar medewerkers van het grootste belang. Alle personeelsleden krijgen de gelegenheid zich te scholen en/of te laten coachen. We zijn een opleidingsschool en dat betekent dat opleiden in de school een belangrijke plaats inneemt.  De school begeleidt stagiaires, maar organiseert ook scholingstrajecten en verschillende studie(mid)dagen.

Scholen op de kaart

Via de website scholenopdekaart.nl presenteren scholen hun resultaten en opbrengsten en zijn deze resultaten en opbrengsten te vergelijken met andere scholen.

Homepage Scholen op de kaart

Locatie Harlingen
Locatie Franeker

Slagingspercentages

Onze slagingspercentages worden jaarlijks kritisch vergeleken met het landelijk beeld. Uitgangspunt is dat de slagingspercentages van RSG Simon Vestdijk minimaal op het landelijk gemiddelde zitten. De afgelopen schooljaren scoorde de school in bijna al haar afdelingen boven het gemiddelde, zowel met betrekking tot het percentage geslaagden, als met betrekking tot de eindcijfers.

Resultaten

De onderwijsresultaten van de school, gemeten naar het rendement en examenresultaten zijn heel goed en liggen boven het landelijk gemiddelde. Kwaliteit is voor ons overigens meer dan cijfers alleen. Kwaliteit moet ook terug te vinden zijn in onze aandacht voor leerlingen, het aanbod van de begeleiding en de diversiteit van het onderwijsaanbod.

Enquêtes + tevredenheidonderzoek

Onder ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen worden tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Daarnaast wordt één keer per drie jaar een medewerkers-tevredenheidsonderzoek afgenomen. Waar nodig worden verbeterpunten doorgevoerd. Uitkomst van de enquêtes worden besproken met het personeel en met de MR.