Opleidingsschool Frosk

Samen opleiden van docenten

De FROSK (Fryske Opliedings skoalle) is een partnerschap van lerarenopleidingen met scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland. Dit partnerschap verzorgt de lerarenopleiding voor een substantieel deel op de werkplek, met een gezamenlijke inzet van personeel van zowel de lerarenopleidingen als van de school voor voortgezet onderwijs.

De FROSK wil bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen, door studenten goed op te leiden, optimaal te begeleiden en hen uiteindelijk tot sterk opgeleide docenten te laten (door)ontwikkelen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is een duidelijke relatie en goede samenwerking tussen de opleiding (instituutsopleiders) en de praktijk (schoolopleiders en begeleiders in de school).

Wat goed onderwijs is en hoe studenten het beste opgeleid kunnen worden tot goede docenten, is afhankelijk van de context: wat hebben leerlingen en studenten nodig om talenten volledig tot hun recht te laten komen? De FROSK biedt voortdurende afstemming op, in en met deze context, en gaat daarbij verder dan alleen aandacht voor de basis-docentvaardigheden.

Voor FROSK staan persoonlijke aandacht, ruimte voor eigenheid/authenticiteit, betekenisvol leren, aandacht voor talent en de klik tussen student en school en tussen student en begeleider centraal. ‘Coachen op kwaliteiten’ en ‘aansluiten bij de eigen kracht’ staan in de begeleiding voorop. Daarnaast wil de FROSK expliciet bijdragen aan het verkrijgen van een breed beeld van de professionaliteit van het docentschap. De diversiteit in leeromgevingen van de opleidingen en verschillende VO-scholen en -locaties bieden de mogelijkheid met veel verschillende contexten kennis te maken.

De FROSK is een groeiende opleidingsschool. Momenteel zijn er, naast de lerarenopleidingen van de RUG en NHL Stenden zeven VO-scholen formeel aangesloten bij het partnerschap. In de komende jaren zullen  mogelijk meerdere Friese scholen aansluiten.

Meer informatie over de FROSK kun je via de schoolopleider van de school verkrijgen. Als er vragen of opmerkingen zijn  over de opleidingsschool algemeen, kun je terecht bij de programmaleider van de FROSK, Geke Schuurman: g.schuurman@singelland.nl.