Lesverzuim en verlof

Afwezigheid van de leerlingen moet telefonisch voor 10.00 uur worden gemeld bij het leerlingenbureau. De school houdt nauwkeurig een afwezigheidsregistratie bij. Elke afwezigheid moet (vooraf) gemeld zijn door de ouder(s)/verzorger(s). Als dit niet het geval is, worden de ouder(s)/verzorger(s) telefonisch of schriftelijk benaderd om alsnog een reden voor de afwezigheid te geven.

(Meerdaags) verlof moet minimaal 8 weken voor de aanvang van het verlof schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Hieronder vindt u formulieren die u kunt downloaden, printen en invullen. De formulieren kunnen worden ingeleverd bij de receptie of mail als PDF-bestand (geen foto) naar harlingen@vestdijk.nl of franeker@vestdijk.nl.

Aanvraagformulier vakantieverlof i.v.m. aard van het beroep
Aanvraagformulier verlof vanwege gewichtige omstandigheden
Aanvraagformulier verlof vanwege religieuze verplichtingen

Werkgeversverklaring
Eigen verklaring zelfstandige

Bij toekenning van het verlof moeten wij ons houden aan de leerplichtwet.

Protocol Bijzonder verlof

Leerplichtambtenaar

Gemeente Harlingen/Terschelling/Vlieland
Mw. J. van der Veen (tel. 06-46824958)
Gemeente Súdwest Fryslân
Mw. T. Hoeksma (tel. 14 0515)