Onderwijs

We zijn een brede openbare scholengemeenschap voor vmbo, vmbo-lwoo, mavo, havo, atheneum en Technasium met vestigingen in Harlingen en Franeker. De hoofdvestiging van de school staat in Harlingen, de nevenvestiging in Franeker. De laatste is gehuisvest in het gebouw Triviant. Beide vestigingen zijn voor leerlingen uit de regio Noordwest-Friesland goed bereikbaar. Op 1 oktober 2020 volgen op de hoofdvestiging 1083 leerlingen onderwijs en op de nevenvestiging 183. Aan de school zijn ca. 170 personeelsleden verbonden.

Elk schooljaar worden gemiddeld 250 leerlingen in de verschillende eerste klassen geplaatst, afkomstig van circa 25 basisscholen in de regio Noordwest-Friesland.

Bij goed onderwijs horen goede resultaten en daar zorgen we ook voor! We dagen leerlingen uit, zodat zij hun mogelijkheden ten volle benutten. We vinden openheid, duidelijkheid en begripvol met elkaar omgaan van het grootste belang en hebben de ouders daar natuurlijk ook bij nodig. Daarom voeren we graag met betrokken ouders het gesprek vanuit ons gezamenlijk belang bij goed onderwijs.

Een positief schoolklimaat is ook een gezond schoolklimaat en daarom kijken we steeds naar hoe we de school gezond en leefbaar kunnen houden. We besteden aandacht aan bewust gezond gedrag in de lessen en bieden in de schoolkantine zoveel mogelijk gezonde producten aan. Ook zijn er waterpunten als alternatief voor ongezonde frisdranken. Rond de schoolgebouwen in Harlingen en Franeker zijn voorzieningen zoals tafeltennistafels en pannakooien.