Passend Onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen, dus ook die van ons, zorgplicht. Dit betekent, dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek óf het zoeken naar een passende onderwijsplek elders, als de begeleidingsbehoefte van het kind niet aansluit op onze begeleidingsmogelijkheden. Het wettelijke recht op keuzevrijheid betekent dus niet dat leerlingen automatisch toegang krijgen tot onze school.

Samenwerken voor passend onderwijs

Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden van onze scholen lukt het niet altijd om voor iedere leerling een passende onderwijs- of ondersteuningsaanbod te bieden. Er zijn ook bijvoorbeeld leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan wij kunnen bieden. Gelukkig werken we samen met andere (speciale) scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard. Hierdoor is er de mogelijkheid om toch nog passend onderwijs voor een leerling te vinden.

Mogelijkheden van ondersteuning

Op de website van Samenwerkingsverband Fryslân-Noard staan de ondersteuningsprofielen van onze scholen. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van ondersteuning aan, maar ook onze grenzen en beperkingen.

De regeling voor Leerlinggebonden Financiering (LGF, ook wel ‘het rugzakje’ genoemd), is vervallen met de komst van Passend Onderwijs.

Toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs

Wanneer blijkt dat een leerling ondersteuning nodig heeft die niet binnen de reguliere school van Voortgezet onderwijs kan worden geboden, maar wel in één van onze scholen van Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen of buiten Samenwerkingsverband Fryslân-Noard, dan moet hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven. De school waar een leerling wordt aangemeld gaat in overleg met de ouders over welke speciale school passend onderwijs aan de leerling kan bieden.

Om tot zo’n school te worden toegelaten is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Een onafhankelijke commissie binnen het Samenwerkingsverband bepaalt op grond van aan te leveren informatie of de leerling toelaatbaar is tot de gevraagde vorm van speciaal onderwijs. Vervolgens kan de leerling worden aangemeld bij de school voor speciaal onderwijs. Deze school geeft vervolgens aan of de leerling kan worden toegelaten.
Op de website van Samenwerkingsverband Fryslân-Noard kunt u meer informatie over dit onderwerp vinden.