Ouder- en leerlingparticipatie

Onderwijsorganisaties hebben een maatschappelijke opdracht om leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Daarbij krijgen leerlingen steeds meer mogelijkheden om, op individuele wijze, een eigen leerroute in te vullen.

Maatwerk voor iedere leerling

Om leerlingen uit te dagen, te stimuleren en te ondersteunen, sluiten wij als RSG Simon Vestdijk aan bij hun leven, zowel binnen als buiten de school. Ons verbinden met een leerling, zijn of haar thuissituatie en leefwereld, vraagt altijd om maatwerk. Hierbij betrekken we ook de ouders/verzorgers en, waar nodig, de omgeving. We maken ze een partner in het proces van de leerling, op het gebied van leren en ontwikkelen.

Betrokkenheid van omgeving

Wij investeren in de ouderbetrokkenheid. Dit doen we door bijvoorbeeld oudergesprekken, ouderavonden en onderzoeken naar de tevredenheid. Daarnaast hebben we een ouderraad..

De ouderraad kan de deelraad adviseren over onderwerpen die vooral voor de ouders belangrijk zijn. Ook kan de ouderraad de deelraad vragen een advies te geven aan de schoolleiding. De leden van de ouderraad worden door en uit de ouders gekozen.

Ben jij een betrokken ouder die het leuk vindt om mee te denken over ontwikkelingen op school, dan willen we graag dat je contact met ons opneemt. Je kunt dan een keertje een vergadering bijwonen om te kijken of het iets voor je is.

Ons e-mailadres is: ouderraad@vestdijk.nl.

Leerlingentevredenheid

De mening van leerlingen doet er toe. Leerlingen doen daarom jaarlijks mee aan een onderzoek naar hun tevredenheid. De resultaten hiervan zijn terug te vinden op de website van Scholen op de kaart

Daarnaast vragen we leerlingen regelmatig om feedback te geven aan hun docenten. Op deze manier worden de docenten in staat gesteld om hun lessen te verbeteren.

Bovendien hebben we een leerlingenraad op onze scholen. Leerlingen worden hierdoor actief betrokken bij de gang van zaken op school. Ook is er de leerlingenvereniging: ‘Advendo’. Deze organiseert verschillende activiteiten en feesten gedurende het schooljaar.