Lesuitval- en opvang

Lesuitval proberen we in de onderbouw zoveel mogelijk op te vangen door alle docenten een aantal invallessen toe te kennen. Mocht er toch een les uitvallen dan hebben de leerlingen de mogelijkheid in de kantine, de mediatheek en een aantal andere plekken in de school huiswerk te maken. Docenten die van tevoren weten dat zij afwezig zijn, geven hun klassen werk op, zodat er met of zonder toezicht doorgewerkt kan worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt
van de ELO.

In de bovenbouw werken leerlingen met studiewijzers, zodat zij verder kunnen werken als een docent afwezig is. Hiervoor is een aantal studieruimtes in de school aanwezig.

Op de locatie Franeker komt lesuitval heel weinig voor omdat het een kleine overzichtelijke locatie is, waar organisatorisch veel mogelijk is in de planning en opvang van lessen.