Examens

Het einddoel voor alle leerlingen van RSG Simon Vestdijk is het halen van een diploma. Om het diploma te behalen moeten leerlingen aan het einde van de periode op het voortgezet onderwijs een centraal (landelijk) examen maken.

Examenboekjes

De examenboekjes 2023-2024 zullen hier rond de examenperiode geplaatst worden.

Start van examen

Voor de vmbo-leerlingen start het examen tijdens het derde leerjaar, of soms vanaf het begin van het vierde leerjaar.
Voor havo-leerlingen geldt dit vanaf het vierde leerjaar.
Voor vwo-studenten vanaf het vijfde leerjaar.

Programma van Toetsing en Afsluiting

Aan het begin van de examenperiode krijgt iedere leerling een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin wordt per vak omschreven welke onderdelen onder het schoolexamen vallen. Daarnaast staan hier regels genoemd met betrekking tot herkansingen en informatie met betrekking tot het examen.

Examenreglement

Examenreglement 2023-2024

Wettelijke kaders

De wettelijke kaders van het examen, met onder andere de slaag-/zakregeling, staan omschreven in het examenbesluit. Dit is te vinden op de website Examenblad. Op deze website is nog veel meer informatie te vinden, onder andere over de roosters voor het Centraal Examen.