Doorstroom

Doorstromen naar ander niveau

Soms blijkt dat het werkelijke niveau van een leerling niet aansluit bij het geadviseerde niveau van de basisschool. In zo’n situatie is het mogelijk om door te stromen naar een ander niveau binnen de huidige school of zelfs te wisselen van locatie.

Natuurlijk bespreken we de overstap tijdig en zorgvuldig met de betreffende leerling en zijn of haar ouders/verzorgers. Daarnaast zorgen we voor een goede begeleiding.

Dit proces vind vooral plaats in de onderbouw. Een belangrijk doel tijdens deze eerste 2 leerjaren is vaststellen in welke leerweg de leerling zijn schoolloopbaan na de eerste twee jaar gaat vervolgen. Aan het eind van het tweede schooljaar vindt plaatsing in de bovenbouw van het vmbo, mavo, havo of atheneum plaats. Als de resultaten van een leerling daartoe aanleiding geven, kan een leerling tussentijds veranderen van niveau. Dit kan ook vanuit de mavo van locatie Franeker naar de havo van locatie Harlingen zijn.