Diverse afdelingen

ICT (Informatie en Communicatie Technologie)

De school heeft een gevarieerd aanbod op het terrein van ICT. Er zijn verschillende werkruimtes met computeropstellingen en laptopkarren in elk gebouw en op elke verdieping. Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden of beamers. In Franeker en Harlingen werken alle leerlingen met een iPad/laptop en boeken, zogeheten “Blended Learning”.

Systeembeheerders

ICT valt niet meer weg te denken uit de dagelijkse onderwijspraktijk. De systeembeheerders zorgen voor het softwarematige en hardware-matige onderhoud van de netwerken en de ICT-faciliteiten.

De elektronische leeromgeving

De elektronische leeromgeving (ELO) is steeds belangrijker binnen het onderwijs. Leerlingen loggen in via de website van de school en/of via Magister en komen zo bij de ELO terecht. Binnen de ELO hebben de leerlingen toegang tot studiewijzers, huiswerk en digitale opdrachten. Ook de toets- en herkansingsroosters worden via de ELO gecommuniceerd. De ELO zal ook gebruikt worden als een mogelijkheid voor leerlingen en docenten om met elkaar te communiceren buiten de lessen om. Regelmatig zal aan leerlingen worden gevraagd om opdrachten digitaal in te leveren via de ELO. Het kenmerk van een ELO is dat je er tijd- en plaats onafhankelijk mee kunt werken.

Leerlingenadministratie

Mocht er een wijziging in de gegevens zijn (adres, telefoonnummers, e-mailadres, o.i.d.) dan kan de wijziging bij de leerlingenadministratie worden doorgegeven via lla@vestdijk.nl (geef hierbij de volledige naam en eventueel het leerlingnummer door).

Planbureau

Het planbureau verwerkt alle dagelijkse roosterwijzigingen in Magister.

Mediatheek en schoolpas

In de mediatheek kunnen leerlingen en docenten gebruik maken van een collectie naslagwerken en informatieve boeken. Op vertoon van de schoolpas of de Aura app op telefoon of iPad kunnen de leerlingen Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse boeken en een laptop lenen. Er kan geprint en gekopieerd worden en er is de mogelijkheid om een werkstuk in te binden. De mediatheek is de plek waar leerlingen zelfstandig en in stilte kunnen werken of lezen. In de mediatheek kunnen de leerlingen terecht voor vragen over hun iPad/laptop.

Leerlingen krijgen, nadat de schoolfotograaf is geweest een schoolpas uitgereikt. Deze pas (of de Aura app) kan worden gebruikt voor het lenen uit de mediatheekcollectie. Met de pas kunnen ook boeken worden geleend in de Openbare Bibliotheken van Harlingen en Franeker en kunnen er via de Openbare Bibliotheeksite e-books geleend worden. Daarnaast geldt de schoolpas als legitimatiekaart bij schoolfeesten. De pas moet altijd meegenomen worden. Zonder pas of Aura app kan er niets geleend worden.