Gezonde school en genotmiddelen

Gezonde school

Stapsgewijs groeien we toe naar een gezonde(re) school. We bieden een gezond en aantrekkelijk aanbod en proberen zo de loop naar de supermarkten in te perken. In de kantine is een watertappunt beschikbaar. Daarnaast bevorderen we het bewustzijn van wat gezond gedrag inhoudt via onder meer projectonderwijs, dat start in de eerste klas. Ook zullen de eerste klassen betrokken worden bij het realiseren van een gezond kantine aanbod. Zowel in Franeker als Harlingen zijn buitensportaccommodaties geplaatst, zodat leerlingen ook in de pauzes en na de lessen extra kunnen bewegen. In samenwerking met de gemeente Harlingen (Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)) stimuleren we leerlingen om vaker water te drinken en meer groente en fruit te eten.

Genotmiddelen

Het experimenteren met genotmiddelen is onlosmakelijk verbonden met opgroeiende jongeren. Binnen het gezondheidsbeleid van de school past daarom de samenwerking met de VNN (Verslavingszorg Noord-Nederland). Een belangrijk onderdeel van preventie is de gezondheidsvoorlichting. Hier wordt aandacht aan besteed tijdens de biologielessen, mentorlessen en projectlessen. In de 2e en 3e klassen zal in de lessen aandacht aan roken en alcoholgebruik worden besteed.