Gebiedsteam

Sinds 1-1-2015 is in Harlingen het jeugdteam actief. De gebiedsteammedewerker is deel van het jeugdteam en heeft daardoor veel contacten met andere zorgverleners. Het gebiedsteam is er voor alle leerlingen van RSG Simon Vestdijk. De gebiedsteammedewerker is wekelijks op school en is er voor alle leerlingen van RSG Simon Vestdijk, die dit nodig hebben.

Je kunt in je leven soms situaties tegenkomen die lastig voor je zijn of waar je problemen door hebt of krijgt. Piekeren, hoofdpijn, concentratieverlies, onzekerheid, eenzaamheid of pestgedrag kunnen het gevolg zijn. De gebiedsteammedewerker of de (jeugd)professional kan luisteren, meedenken en hulp bieden. Leerlingen kunnen vrijblijvend in gesprek gaan om hun vragen voor te leggen. Bijvoorbeeld vragen over relaties, scheiding, gezondheid, verdriet, middelengebruik, financiën, onzekerheid, pesten, weerbaarheid, etc. Vragen kunnen gesteld worden en afspraken kunnen gemaakt worden door de gebiedsteammedewerker rechtstreeks aan te spreken wanneer ze
op school aanwezig is of de mentor te vragen het eerste contact te leggen of een afspraak voor een gesprek te maken. Leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen via e-mail, sms of WhatsApp. Gesprekken kunnen op school plaatsvinden, maar ook elders in Harlingen, bijvoorbeeld in Het Vierkant.